Foto: Vlnr. Bert Boerman, Herman Odink, Renate van der Velde en Luco Nijkamp.

ChristenUnie Dalfsen wil de Vecht verleggen

DALFSEN - Politici van de ChristenUnie uit de gemeente bekeken vrijdagmiddag de situatie bij de Vechtbrug in Dalfsen met bestuurders van de provincie en het waterschap. “De Vecht verleggen” bleek een serieuze optie om zowel de waterveiligheid als de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vechtbrug te laag

In een korte presentatie gaf Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie Dalfsen, aan waar de opgaven liggen. “Belangrijkste punt is dat als de dijken worden verhoogd en er niets aan brug gebeurt, bij hoog water de straten in het dorp Dalfsen een rivier worden, huizen onderlopen en het achterland ‘verdrinkt’.”
De brug - zoals deze er nu ligt - is straks het laagste punt en dan komt het water er daar echt overheen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de opgave van de hoogwaterbescherming. De provincie Overijssel is eigenaar van de brug.

Verkeersprobleem Vechtbrug

Nijkamp schetste hierbij ook een tweede probleem. Op deze locatie blijkt de afwikkeling van het verkeer (Rondweg - Raadhuisstraat - Prinsenstraat) een knelpunt. “Je komt lastig vanuit de Raadhuisstraat de Rondweg op en fietsers vanaf het station steken alles behalve comfortabel over”, aldus Nijkamp.

Samenwerking partijen

Een locatie met meerdere opgaven van meerdere partijen vraagt om effectieve samenwerking. Een oplossing die beide problemen kan aanpakken bestaat uit het verleggen van de Vecht naar het zuiden (ca. 20 meter) en het aanleggen van een rotonde bij de brug. Door het verleggen van de Vecht komt aan de kant van het dorp een verblijfsruimte waar je aangenaam kunt verblijven aan de Vecht. En een nevengeul aan de zuidzijde voor extra waterberging, waardoor er ook nog eens een mooi natuurgebied ontstaat. Nijkamp pleit voor serieuze verkenning van deze optie door waterschap, provincie en gemeente.

Brug verleggen

Een tweede optie is de mogelijkheid verkennen van het verleggen van de brug naar het oosten en de huidige brug gebruiken voor een fraaie fiets- en wandelbrug. “Zo vaak krijg je niet de kans om over een dergelijke inrichting na te denken. Dus pak die uitdaging nu op”, aldus de ChristenUnie fractievoorzitter.

Veiligheid Dalfsen

Waterschapsbestuurder Herman Odink reageerde enthousiast op de plannen. “Enkele weken geleden heeft ons bestuur geld vrijgemaakt voor planverkenningen om de Vechtdijken sterker te maken. Onze fractie gaat er voor pleiten om deze plannen in de verkenningen mee te nemen. De huidige brug ligt inderdaad één meter te laag en moet aangepakt worden. Uitvoering geven aan deze plannen zou de veiligheid van Dalfsen wel eens te goede kunnen komen. Als er meer water door de aangepaste Vecht kan stromen, is het niet nodig om alle dijken te versterken of te verhogen”, aldus Odink.

Ruimte voor de Vecht

Bert Boerman, gedeputeerde water namens de ChristenUnie, noemt de suggesties van de ChristenUnie Dalfsen een interessant idee. Hij wil het programma Ruimte voor de Vecht ook graag in een volgende periode van nieuwe impulsen voorzien. De ChristenUnie zoekt naar provinciale middelen om dat te realiseren. Ruimte voor de Vecht biedt interessante kansen om andere ontwikkelingen aan te koppelen op het gebied van natuur, zorgfuncties en recreatieve mogelijkheden.” De gedachte om bij Dalfsen iets met de brug te doen en verkeersproblematiek op te lossen is een interessante combinatie, zeker als je zo ook het aangezicht van het centrum van Dalfsen weet te versterken.”  Boerman wijst er wel op dat het gaat om een fors project, waarvoor de middelen morgen niet op tafel liggen. 
“Er zal nog veel water door de Vecht stromen voordat dit plan wordt gerealiseerd. Maar hopelijk niet te veel water”, concludeert CU fractievoorzitter Luco Nijkamp.


 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency