Foto: Foto’s: Marcel van Saltbommel

Burgemeester van Lente reikt zeven Koninklijke Onderscheidingen uit

DALFSEN - Vandaag (maandag) heeft burgemeester Erica van Lente de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ze bezocht die ochtend alle zeven gedecoreerden en reikte de onderscheiding uit. De volgende personen uit de gemeente Dalfsen hebben om hun bijzondere inzet een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en werden zo Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gerritdina Alinda (Gerda) van Beesten – Beuving (65) uit Lemelerveld 

Gerda van Beesten werkt bij Carinova als huishoudelijke hulp. Als vrijwilligster bij de Protestantse Kerk Lemelerveld heeft zij zich op meerdere terreinen ingezet. Zo was zij diaken, ouderling-kerkrentmeester en momenteel scriba. Haar takenpakket binnen die functies werd op allerlei gebieden uitgediept en verbreed door de diverse deelwerkgroepen. Haar liefde voor volleybalvereniging De Bevers in Lemelerveld uit zich door haar inzet als vrijwilligster van de kantinecommissie en lid van de commissie tentzaken. Gewaardeerd wordt Gerda van Beesten ook vanwege haar belangeloze inzet ter ondersteuning van de minima in Lemelerveld. Praktisch en laagdrempelig zet zij zich in. 

 

Cornelia Agatha (Ada) Kremer – Fransen (75) uit Nieuwleusen 

Ada Kremer was tot haar pensionering in 2012 werkzaam als administratief medewerker bij Firgos International. Daarnaast is zij al jaren, en nog steeds, actief vrijwilliger voor diverse verenigingen en organisaties. Ze is medeoprichter, voorzitter en bestuurslid geweest van de Zonnebloem, afdeling Nieuwleusen en is hier nog steeds vrijwilliger. Zo organiseert Ada Kremer activiteiten, begeleidt ze de vakantieweken, bezoekt ze de ouderen en is ze betrokken bij de lotenverkoop. Verder is Ada Kremer vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Nieuwleusen als diaken, maakt deel uit van de ZWO-werkgroep en bezoekt ouderen uit de gemeente. Ook in Ommen is Ada Kremer actief: sinds 2013 is ze hier penningmeester van de zangvereniging kleinkoor Excelsior Ommen. Daarnaast is ze penningmeester van de werkgroep mantelzorg Nieuwleusen van de Stichting Saam Welzijn. Ada Kremer is een veelzijdige vrijwilliger die altijd klaar staat voor hulp aan anderen. Zij is onderscheiden voor haar jarenlange belangeloze inzet.

 

Louise Mathilde Julia (Louise) Loman – Löwenhardt (70) uit Dalfsen

Louise Loman is vanaf 2015 gepensioneerd, maar ook in de jaren dat ze werkzaam was in haar hoofdfunctie, ontplooide ze al vrijwillige activiteiten als (bestuurs)lid en vrijwilliger bij diverse organisaties en instanties. Haar bijzondere inzet, met name op het terrein van VluchtelingenWerk, heeft ervoor gezorgd dat ze nu benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Louise Loman is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Dalfsen en heeft het naaiatelier Sam Sam opgezet. Hier wierf mevrouw sponsoren en vrijwilligers, zorgde voor de huisvesting, legt de contacten met de media en organiseert de opvang van de kinderen. Hoe bijzonder is het dan ook dat het naaiatelier hiermee een van de winnaars is geworden op de lijst van de Duurzame Top 100 van Dagblad Trouw en landelijke aandacht kreeg bij de uitzending van het kerstconcert van Omroep MAX. 
Verder is Louise Loman jaren actief geweest als lid van het Comité Welcome Again Veterans Dalfsen, waarbij ze bijdroeg aan het bezoekprogramma en contacten onderhield. Ook zet ze zich tot op heden in als vrijwilliger bij de Stichting Het Verscholen Dorp te Vierhouten, waarbij ze helpt met de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking bij twee monumenten. Vanaf 2000 tot heden is Louise Loman vrijwilliger bij de Nederlands Israëlitische Gemeente Zwolle. Ook heeft ze zich jarenlang ingezet als zowel bestuurslid van het Muziektheater Bel Canto Vechtsteek in Dalfsen, als bestuurslid van De Zonnebloem, afdeling Dalfsen.
 

Louise Maria (Louise) Tielbeke – Zwakenberg (83) uit Dalfsen 

Al sinds 1978 is Louise Tielbeke als wijkcontactpersoon van de Emmanuelparochie H. Cyriacus in Dalfsen actief. Zij staat parochieleden bij die behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke tijden: mensen die te maken hadden met ziekte, overlijden van naasten of arbeidsongeschiktheid. Ook bezoekt ze huwelijksjubilarissen en regelt ze de actie Kerkbalans en diverse attenties. Louise Tielbeke is ook medeoprichter van en vrijwilliger bij SVD handbal en heeft hier jaren actief geholpen: er werd nooit vergeefs beroep op haar gedaan. Tot slot heeft ze zich jarenlang actief ingezet als bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Dalfsen door bezoekwerk en was het aanspreekpunt voor verschillende activiteiten. Louise Tielbeke toont een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Gerardus Eleonora Marie (Geert) Bistervels (65) uit Dalfsen

Geert Bistervels was tot 2000 werkzaam als dierenarts. Hij is, naast zijn hoofdfunctie destijds, tot op heden actief vrijwilliger bij diverse organisaties. Zijn creativiteit als fotograaf kwam vaak van pas en ook zijn communicatieve vaardigheden werden regelmatig ingezet. Zo is Geert Bistervels tot op heden actief als vrijwilliger bij de H. Cyriacuskerk Dalfsen-Nieuwleusen waar hij de ledenadministratie en incasso van de jaarlijkse actie Kerkbalans verzorgde. Zijn passie voor fotografie kwam onder andere hier ten goede, waarbij hij bij bijzondere gebeurtenissen als vaste fotograaf werd ingezet. Geert Bistervels was president van het hoofdbestuur en voorzitter van de Lionsclub Ommen-Dalfsen en heeft hij zich ingezet als penningmeester van en betrokkene bij de organisatie van activiteiten voor de Stichting Vrienden van Rosengaerde in Dalfsen.
Geert Bistervels wordt mede door zijn inzet voor de hospice onderscheiden. Vele jaren was hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie in Dalfsen. Hij fungeerde als fotograaf en was betrokken bij de organisatie van fondsenwervende activiteiten. Gelijktijdig was decorandus ook secretaris van de Stichting Vrienden van Hospice Dalfsen en was hij hier tevens fotograaf en betrokken bij de vriendenwerving. 

De afgelopen jaren tot op heden is Geert Bistervels penningmeester van en vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van Dalfsen en is hij bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vechtzomp Dalfsen. 

 

Jan Dijkhof (71) uit Dalfsen

Jan Dijkhof was tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als directeur van het Studenten Succes Centrum van het Deltion College Zwolle. Naast zijn hoofdfunctie destijds ontplooit hij tot op de dag van vandaag diverse vrijwillige activiteiten. 

Zijn sportieve insteek is terug te zien in zijn vrijwillige functie als secretaris junioren, jeugdvoorzitter en clubscheidsrechter van voetbalvereniging A.S.C’62 in Dalfsen. Ook heeft Jan Dijkhof de rol als voorzitter van de Sportraad Dalfsen vervuld. Tot 2016 was hij voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen en heeft hij in dat kader diverse taken vervuld. 

Momenteel vervult Jan Dijkhof nog een drietal vrijwilligersfuncties. Hij is computerdocent voor ouderen bij Saam Welzijn in Dalfsen, waarbij hij regelmatig gevraagd wordt om ook senioren thuis verder te helpen. Verder is decorandus secretaris van Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen en is hij voorzitter van de Fotoclub in Dalfsen. 

 

Wilhelmus Joseph (Wim) Kroes (80) uit Dalfsen

Wim Kroes heeft, tot zijn pensionering in 2005, gewerkt bij Bouwbedrijf Ruinemans in Nieuwleusen. Naast deze werkzaamheden was hij actief op vrijwillige basis en ontplooide/ontplooit hij diverse activiteiten. Met name vanwege de activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven, wordt Wim benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1985 tot op de dag van heden vrijwilliger bij de R.K. Kerk Cyriacus in Dalfsen en nam gedurende die jaren diverse taken op zich: koster, beheerder van de begraafplaats, verzorging van de collecte en deelname aan het liturgisch beraad en de parochieraad. Daarnaast maakte hij deel uit van de bouwcommissie van het parochiecentrum en was hij bestuurslid. Als vrijwilliger is Wim Kroes ook actief bij de Voetbalvereniging Dalfsen, bij thuiswedstrijden van het eerste elftal verkoopt hij namens de vereniging de toegangskaartjes.   

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency