Foto: gemeente Dalfsen.

Berging Duits vliegtuigwrak Millingen van start

DALFSEN - De berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 start op maandag 2 november. Het vliegtuig is op 30 januari 1944 neergestort nabij de buurtschap Millingen.

De berging stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar deze werd uitgesteld in verband met maatregelen rondom het coronavirus. In het vliegtuigwrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot.

Eerste berging Duits vliegtuig

Burgemeester Van Lente is blij dat er nu toch gestart wordt met de berging. “Deze berging is om meerdere redenen erg belangrijk. Om te beginnen voor eventuele nabestaanden. Maar ook omdat het om de eerste berging van een Duitse vliegtuig gaat in het kader van het nationaal programma Berging Vliegtuigwrakken. Hiermee wordt een bijzonder stuk van de historie weer ingekleurd.” Toch heerst er ook teleurstelling. “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de berging in tijden van het coronavirus plaatsvindt. Ondanks het enthousiasme over de berging is het, in verband met de coronamaatregelen, helaas niet mogelijk om een open dag te houden voor geïnteresseerden of om kinderen te verwelkomen bij de berging. En naar beide hebben we natuurlijk wel uitgekeken. We hopen dat we door foto’s en video toch een beeld kunnen geven van de berging.”

Foto: gemeente Dalfsen

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Nationaal programma

Eind 2018 kreeg de gemeente Dalfsen het verzoek om deel te nemen aan het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Programma komt voort uit een door het kabinet overgenomen motie. In de motie werd verzocht te komen tot een nationaal bergingsprogramma voor circa 30 tot 50 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog waarin zich mogelijk stoffelijke resten bevinden van vermiste piloten en bemanningsleden. Met het programma krijgen gesneuvelde piloten en bemanningsleden een gezicht en wordt er recht gedaan aan de nabestaanden. De bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht is verantwoordelijk voor het bergen van het wrak en de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) voor het bergen en identificeren van eventueel stoffelijke resten. Daarnaast is de Explosieve OpruimingsDienst (EOD) erbij betrokken in verband met munitie.

Voorbereiding

Op 19 oktober start Bodac uit Schijndel met de voorbereidende werkzaamheden. Dit betekent dat de Oude Vechtsteeg en het terrein worden voorzien van rijplaten. Daarnaast wordt het werkterrein afgezet met hekwerken en ingericht met keten en opslagcontainers. Om tijdens de berging geen overlast te krijgen van grondwater wordt bronnering aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand wordt verlaagd. Bij een te hoge grondwaterstand kan er niet veilig gegraven worden, omdat het gat constant volstroomt met water en daardoor instort. Ook worden de graafmachine en zeef, waarmee de grond gezeefd wordt, alvast geplaatst zodat defensie vanaf 2 november de berging kan uitvoeren. Het is de verwachting de berging 1 tot 1,5 week duurt, waarna het opruimen van de locatie begint.

Meer informatie

Informatie over de berging van het vliegtuigwrak staat op www.dalfsen.nl/vliegtuigwrak. Op deze site staat ook meer achtergrond over het vliegtuig, de betreffende dag waarop het vliegtuig is neergestort en een aantal afbeeldingen.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency