Basisscholen klaar voor de terugkeer van hun leerlingen

NIEUWLEUSEN - NIEUWLEUSEN – De basisscholen in Nieuwleusen zagen er reikhalzend naar uit: de terugkomst van hun leerlingen naar school. Op alle scholen zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen in het halen en brengen van de kinderen, hygiënevoorschriften en ook de dagindeling en het lesprogramma.

De afgelopen 8 weken stonden in het teken van thuisscholing, maar voor de scholen ook in het teken van voorbereiden op terugkeer naar school. Die voorbereidingen zijn nu klaar, maar de komende tijd blijft het zoeken naar een zo optimaal mogelijke omgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

Op de Tweemaster zijn alle schooldagen nu van 8.30 tot 14.00 uur, de vrije woensdag- en vrijdagmiddag komen te vervallen. Directrice Gonny van den Heuvel over hoe het lesprogramma er de komende weken uit gaat zien: “Allereerst richten we ons de komende tijd op het welbevinden van de kinderen. De afgelopen weken zijn in meer of mindere mate ingrijpend geweest voor eenieder. We bekijken per groep en per leerling hoe het nu gaat en wat zij nodig hebben. We gaan dan ook zeker de eerste tijd na schooltijd met het team bij elkaar zitten om te inventariseren hoe het gaat en waar zij mee te maken hebben in hun groep. Meer dan anders staat het sociaal-emotionele aspect voorop.” 

Op de scholen die vallen onder de PCO-N (De Zaaier, De Wegwijzer, Het Kompas en De Meele) werd in eerste instantie gekozen voor halve dagen. Voor ouders bleek dit lastig te combineren met de thuissituatie en hun werk en daarom hebben ook deze scholen nu een aangepast lesprogramma met hele dagen. “De leerkrachten vinden het fijn om de kinderen weer te zien. Zonder uitzondering. Maar er zijn wel vragen over de gevolgen. Lukt het allemaal wel op basis van de voorschriften die gegeven zijn? Papier is geduldig, maar we weten allemaal dat kinderen onder elkaar spontaan omgaan met elkaar en dat lijkt nu toch wel zijn waarde te gaan verliezen als er aan zoveel, ook door hen, gedacht moet gaan worden. En dan hebben leerkrachten natuurlijk ook hun eigen vragen en zorgen…”, zegt Gert van Tol, directeur-bestuurder van de PCO-N.  

Het blijft dus zoeken de komende tijd, overal. Vooruitgedacht wordt er wel, maar alles onder voorbehoud van de geldende maatregelen die door de overheid worden gegeven. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt en als er iets de laatste tijd wel is gebleken, is het dat er snel geschakeld kan worden als dat moet dus dat zien beide directeuren positief in.  

 

 

De volledige interviews: 

Interview Gonny van den Heuvel – directeur De Tweemaster

 1. Zijn jullie al helemaal klaar voor de komst van de leerlingen?
  Ja, nagenoeg wel. We zetten momenteel de laatste puntjes op de i (dd donderdag 7 mei). We hebben bijvoorbeeld de teamkamer moeten sluiten, omdat deze te klein was om voldoende afstand te kunnen houden. We hebben nu de hal ingericht hiervoor. Maar de groepen zijn klaar, gisteren hebben we nog een groot teamoverleg gehad en we hebben goed gekeken naar de indeling van de klassen. 
  De ouders zijn al voor de meivakantie geïnformeerd over de nieuwe maatregelen voor het halen en brengen van de kinderen. 
  We werken nu met een aangepast rooster. De vrije woensdag- en vrijdagmiddag komen te vervallen en alle dagen zijn nu van 8.30 tot 14.00 uur (al vanaf 8.15 worden de eerste kinderen gebracht). De leerkracht staat die gehele tijd voor zijn of haar groep, dus langer dan tot 14.00 uur is ook echt niet haalbaar.  
  We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen, niet alleen in het haal- en brengverkeer. Ook wordt er een extra schoonmaakronde gedaan, i.p.v. alleen na schooltijd. Daarbij worden met name toiletten en contactoppervlakten meegenomen. 
  Sommige ouders vinden het nog wel spannend, we merken dat het helpt om duidelijk onze voorzorgsmaatregelen te kunnen uitleggen. Dat neemt een stukje van die spanning weg. 
   
 2. Hoe hebben jullie het lesprogramma voor de komende tijd ingericht? 
  Allereerst richten we ons op het welbevinden van de kinderen. Het is een heel indrukwekkende tijd voor de kinderen (geweest) en we geven ze veel ruimte om te vertellen daarover. Meer dan anders staat de sociaal-emotionele kant voorlopig echt voorop. De eerste dagen/weken wordt het aftasten, het programma kan ook zeker per groep verschillen. De eerste tijd zullen we na schooltijd als team bij elkaar komen (eventueel digitaal voor degene die die dag niet op school aanwezig zijn) om met elkaar te bespreken wat er leeft in de groep en waar zij mee te maken hebben.  
   
 3. Hoe is de stemming onder leerkrachten?
  Heel verschillend, maar zin om hun leerlingen weer te zien. De beleving van deze periode is ook voor leerkrachten heel verschillend, voor de een is het ingrijpender dan voor de ander. Er zijn ook enkele collega’s die bijvoorbeeld tot een risicogroep behoren, zij zullen dan ook nog niet terugkeren naar school voorlopig. 
  Het team is onwijs gemotiveerd en hebben zichzelf de laatste tijd laten zien als enorm flexibel en creatief. Ik vind het heel knap hoe ze het de afgelopen tijd hebben gedaan en we hebben allemaal op alle fronten heel veel geleerd. We blijven de komende tijd aandacht voor elkaar hebben en continueren onze nuchtere insteek. 
   
 4. Heb je al een idee of en welke gevolgen het voor het nieuwe schooljaar gaat hebben?
  Dat is nog erg lastig te zeggen. Wij zijn onderdeel van Stichting openbaar onderwijs Zwolle en vallen dus onder een groter bestuur. Dat is een enorme steun, het bestuur denkt heel erg mee en zeker ook op lange termijn. Daarnaast worden wij veel geadviseerd door deskundigen van binnen en buiten dat bestuur. We kijken in kleine stapjes vooruit en werken aan meerdere scenario’s. Het zal puzzelen blijven en alles onder voorbehoud van de landelijke maatregelen. 

Interview Gert van Tol – directeur-bestuurder PCO-N (De Zaaier, De Wegwijzer, Het Kompas en De Meele)

 1. Zijn jullie al helemaal klaar voor de komst van de leerlingen?
  Ja, we denken dat we er klaar voor zijn en we zien er naar uit de kinderen weer te zien na 8 weken absentie.
  Het is goed om de draad weer op te pakken, al houden we nog wel onze vragen en zorgen over de gevolgen van de openstelling van de scholen. De berichten zijn tegenstrijdig als je de verschillende onderzoeken leest en het is niet eenvoudig om hieruit een verantwoord besluit te destilleren.
   
 2. Hoe hebben jullie het lesprogramma voor de komende tijd ingericht? 
  In eerste instantie hebben we gekozen voor halve dagen onderwijs. Onze argumenten hierbij waren vooral dat we de kinderen dan weer frequent zouden zien en het onderwijs weer snel en verantwoord zouden kunnen oppakken. Vanuit de ouders hebben we de nodige reacties gekregen dat dit lastig te combineren is met de thuissituatie en het werk van ouders en daarom zijn we na enige druk toch overstag gegaan en volgen we nu de landelijke richtlijnen, waarbij gevraagd is om hele dagen onderwijs gedurende 2 dagen per week. Daarnaast blijven we de noodopvang regelen gedurende 5 dagen per week.
  Mijn indruk is dat veel ouders de draad ook weer proberen op te pakken en er minder thuisgewerkt gaat worden dan dat in de voorgaande 8 weken is gebeurd. Ik begrijp dat wel, maar het is in tegenspraak met de boodschap die premier Rutte heeft gegeven om nog steeds zoveel als mogelijk thuis te werken. Ik hoop dan ook niet dat ouders het thuiswerken nu tot een minimum gaan beperken, maar deze mogelijkheid nog wel blijven benutten. 
   
 3. Hoe is de stemming onder leerkrachten?
  Leerkrachten vinden het fijn om de kinderen weer te zien. Zonder uitzondering. Maar er zijn wel vragen over de gevolgen. Lukt het wel allemaal op basis van de voorschriften die gegeven zijn. Papier is geduldig, maar we weten allemaal dat kinderen onder elkaar spontaan omgaan met elkaar en dat lijkt nu toch wel zijn waarde te gaan verliezen als er aan zoveel, ook door hen, gedacht moet gaan worden. En dan hebben leerkrachten natuurlijk ook hun eigen vragen en zorgen. Hoe gaat het worden als ik geheel onbeschermd met zoveel kinderen in contact kom. Sommige leerkrachten hebben een spannende thuissituatie en hoe gaan we dat in balans brengen met elkaar. We verwachten dan ook hier en daar wel capaciteitsproblemen te krijgen.
  En we gaan het deel van het schooljaar in met de leuke buitenschoolse activiteiten die allemaal afgelast moeten worden. Sneu natuurlijk, maar wel uitlegbaar. En hoe gaan we afscheid nemen van de groepen 8. Allemaal vragen die nog wel beantwoord zullen moeten worden.
   
 4. Heb je al een idee of en welke gevolgen het voor het nieuwe schooljaar gaat hebben? 
  Nee nog niet echt. Ik verwacht dat het onderwijskundig niet zoveel problemen geven zal. In plaats van de reguliere juni toetsen gaan we de kinderen nu toetsen in september met nieuwe normen die landelijk geformuleerd zullen worden. Kinderen hebben ook veel andere, erg waardevolle dingen, geleerd in de afgelopen maanden. Nieuwe begrippen, zoals bijvoorbeeld het omgaan met vanzelfsprekendheden die dat niet langer blijken te zijn. Er is veel nagedacht over oorzaken en gevolgen en dat dwingt ons samen met kinderen ook te kijken naar een verantwoorde en meer duurzame toekomst. Het komt wel goed.
  Maar we zullen wellicht ook nieuwe, regionale of plaatselijke lockdown krijgen en dan willen we de winst van thuisonderwijs graag weer kunnen inzetten. Ook daarover hebben we veel geleerd in de afgelopen weken.
   
 5. Wil je verder nog iets kwijt over dit onderwerp aan onze lezers?
  Ik wil oproepen in elke gemeenschap tot een brede bezinning op de dingen waar we mee bezig zijn geweest, hoe we hebben moeten wijzigen en wat we daarvan willen behouden, samen met de kinderen. Als ouders en leerkrachten hebben we een grote verantwoordelijkheid. Waar voeden we onze kinderen voor op, wat leren we ze? Moeten ze het nog beter krijgen dan wij het hebben? Moeten ze nog meer verdienen? Of leren ze van ons hoe we samen het rentmeesterschap van deze aarde op een betere en verantwoorde manier kunnen uitoefenen. Laten we als lerende en opvoedende generatie onze verantwoordelijkheid hier samen in nemen. Nu gaat het om het ‘de baas worden’ van het coronavirus. Maar daar achter zullen nieuwe vragen en problemen opduiken. Daar moeten we elkaar op aanspreken en op voorbereid zijn.
Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency