Foto: gemeentehuis Dalfsen.

Alternatieve plek voor JOP Lemelerveld

NIEUWLEUSEN - Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen stelt een alternatieve plek voor de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Lemelerveld voor aan de gemeenteraad .

Bij de jongeren in Lemelerveld leeft al lange tijd de wens voor een JOP en de raad probeert daar al geruime tijd aan tegemoet te komen. De gemeenteraad heeft hier in mei 2019 de uiterste oostkant van het Kroonplein voor aangewezen, waarna de vergunningenprocedure is gestart. Dit stuitte op veel weerstand van omwonenden van het Kroonplein. De bezwaren zijn behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Waarop het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad adviseert af te zien van de realisatie van de JOP op deze locatie en de vergunningaanvraag in te trekken.

Overlast

Omwonenden wezen met hun bezwaren onder andere op de mogelijkheid van een toename van de overlast en op de verkeersveiligheid. Verder gaven ze aan dat ze niet gekend en betrokken zijn geweest bij de locatiekeuze. De bezwarencommissie heeft aangegeven dat er nadere onderbouwing moet komen voor de keuze voor de plek en opnieuw gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid.

De gemeente wil op basis van het advies van de bezwarencommissie graag met de gemeenteraad in gesprek over het vervolg. Naast het voorstel om af te zien van de locatie en het intrekken van de vergunningaanvraag, stelt het college voor om na afronding van het verbeterplan van het Kroonplein opnieuw te kijken naar de mogelijkheid van een ontmoetingsplek op het Kroonplein.

Wethouder Uitslag: “Met dit voorstel willen we in de eerste plaats laten zien dat we de bezwaren van omwonenden serieus nemen, ten tweede willen we de tijd nemen om na te denken over een goed alternatief. We leggen ons daarbij op voorhand niet vast aan een bepaalde vorm of specifieke locatie op het Kroonplein. Ik heb inmiddels met de jongeren gesproken die destijds het verzoek hebben gedaan voor een JOP in Lemelerveld. Zij reageerden teleurgesteld, maar ook gelaten op de huidige stand van zaken en de voorstellen die aan de raad worden gedaan en daar heb ik alle begrip voor.”

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency