Agnieten College Nieuwleusen krijgt predicaat ‘goed’ van onderwijsinspectie

NIEUWLEUSEN - “We zijn blij en trots”, zegt locatiedirecteur Tineke Meijerink over het predicaat ‘goed’ dat het Agnieten College Nieuwleusen onlangs toebedeeld kreeg van de onderwijsinspectie. Het geeft aan dat de school – onderdeel van de Landstede Groep – op de goede weg is nadat ze in 2013 nog als ‘zwak’ beoordeeld werd tijdens de controle die om de vier jaar plaatsvindt.

De onderwijsinspectie gaf de nieuwe kwalificatie per 1 juni af voor de afdeling VMBO GT, nadat inspecteurs op 22 januari een dag op bezoek waren geweest in Nieuwleusen. “Je kunt zo’n vierjaarlijkse toets zelf aanvragen en de inspectie weegt op basis van een zelfgeschreven evaluatie over alle onderdelen af of ze de school komt bezoeken”, aldus locatiedirecteur Tineke Meijerink. Dat bleek het geval, en naast een reeks beleidsdocumenten werd in de praktijk getoetst of de school voldoet aan de kwaliteitseisen. “Onder meer door gesprekken met schoolleiding, docenten, leerlingen, ouders, de ondersteuningscoördinatoren en leerlingbegeleiders; het bekijken van leerlingdossiers, maar ook door het onderwijs in de klassen bij te wonen en te boordelen”, vertelt kwalliteitszorgmedewerker Roel Huntink, tevens docent bewegingsonderwijs op de school.

Maatwerk

Er werd gelet op het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg. “Aan de hand daarvan konden ze beoordelen of de kwaliteit van lesgeven gewaarborgd is”, aldus Meijerink. “Ze waren daar heel enthousiast over. Het belangrijkste pluspunt vonden ze dat docenten in de les inspelen op datgene waar leerlingen behoefte aan hebben. Ze nemen bijvoorbeeld de tijd voor extra uitleg of zorgen voor meer uitdaging. Juist deze differentiatie – maatwerk voor alle leerlingen – is een basiselement in ons onderwijsaanbod. Ik denk dat het helpt dat we een relatief kleine, en dus persoonlijke school zijn. We weten doorgaans veel van onze leerlingen en kunnen daar gericht op inspelen.”

De onderwijsinspectie constateert dat er onder de medewerkers van de school een ‘lerende cultuur’ heerst. Meijerink: “Onze docenten zijn ontwikkelgericht ingesteld: ze zetten graag een stapje meer om leerlingen te helpen. Dat wordt niet van bovenaf opgelegd, ze doen het zelf, Het zit in hun DNA. We stimuleren elkaar daar ook in. Er is een open, positief-kritische cultuur waarbinnen we nieuwsgierig zijn naar elkaar.”

Gestimuleerd

Anno 2019 heeft zo’n tien procent van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland het predicaat ‘goed’. Voor het Agnieten College blijft dat zo tot de volgende controle over vier jaar. Wat hebben leerlingen er concreet aan? Huntink: “De meerwaarde is dat leerlingen individueler begeleid worden en dat ze daardoor ook zelf worden gestimuleerd om bijtijds na te denken over wat ze uit het onderwijs willen halen. Het stimuleert hen om zelfstandig te denken over hun toekomst en hun beroepskeuze.” Meijerink: “Leuk is bijvoorbeeld dat twee van onze leerlingen uit klas 3 TL hun examen Engels gehaald hebben. Dat is een individueel gemotiveerde keuze. De leerlingen worden zo meer de eigenaar van hun eigen leerproces.”

Op 4 juli worden de diploma’s uitgereikt aan de vierdejaarsleerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamens. Enkele van de 29 eindexamenkandidaten komen in aanmerking voor een herexamen, zodat een definitief slagingspercentage nog niet valt te geven. Wel valt op dat de school met het gemiddelde eindexamencijfer behoort tot de beste tien procent van het land.

 

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency