Toch meer betaalbare koopwoningen in Oosterdalfsen-Noord

DALFSEN – Met een wijzigingsvoorstel dwong de gemeenteraad van Dalfsen maandagavond de bouw van meer betaalbare koopwoningen in Oosterdalfsen-Noord af. In de ´woningmix´ voor dit nieuwe woongebied stijgt het aandeel sociale koop van 20 naar 30 procent.

Concreet betekent dit dat er ruim 30 goedkopere koopwoningen extra worden gebouwd. Het aantal geplande dure vrije sector woningen (vrijstaand en tweekappers) gaat met ongeveer hetzelfde aantal omlaag.

Negatief saldo

De voltallige gemeenteraad negeerde met het genomen besluit het voorstel van burgemeester en wethouders. Het college voelde niets voor een andere woningverdeling omdat er door extra te maken kosten en lagere grondopbrengsten een verlies van indicatief € 0,8 tot € 1,0 miljoen in de grondexploitatie ontstaat.  De raad gaf echter aan bereid te zijn een eventueel negatief saldo van maximaal € 1,0 miljoen te accepteren. Het college heeft nu van de raad opdracht gekregen voor de nieuwe woningverdeling enkele scenario´s uit te werken waaruit de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan kiezen. Deze uitwerking mag niet leiden tot vertraging in de besluitvorming en uitvoering.  

Hofjeswoningen

Ook verwacht de raad dat er bij een flexibele verkaveling ruimte is voor het project hofjeswoningen met twee bouwlagen. De gesprekken met de initiatiegroep van de hofjeswoningen zijn wel gaande maar het college kan nog niet zeggen hoe deze aflopen. 

Uitgangspunten herzien

De raad nam maandagavond ook een motie aan waarin het college wordt gevraagd om voor toekomstige woningbouwplannen de huidige stedenbouwkundige en financiële uitgangspunten te herzien. Het gaat daarbij niet alleen over het woonprogramma maar ook over meervoudig grondgebruik, bouwhoogtes, aantal woningen per hectare, waterberging en parkeerbeleid.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency