Foto: gemeente deelde dit voorjaar al 1.000 gratis nestkastjes uit. Foto: gemeente Dalfsen.

Provinciale aanpak van eikenprocessierups

DALFSEN - De overlast van de eikenprocessierups neemt de laatste jaren enorm toe. Om de bestrijding van de eikenprocessierups te verbeteren, gaat Overijssel over op een provinciale aanpak, samen met de 25 Overijsselse gemeenten.

Hiermee moet de bestrijding beter onderling gecoördineerd en afgestemd worden. Uitgangspunt is dat de bestrijdingscapaciteit en- materieel beter beschikbaar worden en dat bestrijding goedkoper wordt. De voorlichting en communicatie naar de inwoners, overheden, terreinbeheerders en bestrijdingsdiensten moet beter. De daadwerkelijke bestrijding begint –afhankelijk van de weersomstandigheden- meteen na Pasen. De coronacrisis heeft hier geen invloed op.

Eigen beheerplan

De provincie adviseert gemeenten om op korte termijn een interne coördinator aan te stellen, een eigen beheerplan te maken en aangetroffen rupsen en nesten beter te registreren. Voor de langere termijn is het nodig om de biodiversiteit te verbeteren, zodat de rups meer natuurlijke vijanden krijgt.

De Overijsselse gemeenten en de provincie zijn vorig najaar in overleg gegaan over een betere bestrijding van de rups. Er zijn twee bestuurlijke coördinatoren aangesteld: de wethouders openbare ruimte en groen van de gemeenten Oldenzaal en Raalte, respectievelijk Evelien Zinkweg en Jacques van Loevezijn. Op verzoek van hen heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten een plan van aanpak geschreven. Samen met de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel voor Landbouw & Natuur is dit plan onlangs aan alle gemeenten aangeboden.

Het plan bevat een uniforme aanpak en onderlinge afstemming waarmee elke organisatie een lokaal beheerplan kan maken. Naast gemeenten zijn ook andere organisaties en diensten betrokken die eiken op hun terreinen hebben staan, zoals natuurorganisaties, grondeigenaren, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze Overijsselse aanpak is volgens het ministerie van LNV uniek in Nederland. De provincie Gelderland heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opdracht gegeven te onderzoeken of het Overijssels plan van aanpak ook iets voor de Gelderse gemeenten is.

Coördinator

De gemeentelijke coördinator gaat zorgen voor samenhang in de aanpak. Hij of zij wordt onder andere verantwoordelijk voor het verzamelen en registreren  van gegevens. De gemeentelijke coördinator stuurt bovendien bestrijdingsorganisaties aan en is verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie met inwoners.

Biodiversiteit

Op de lange termijn helpt het versterken van natuurlijke vijanden (roofinsecten, zangvogels en vleermuizen) bij de aanpak van de eikenprocessierups. Zo kunnen gemeenten zorgen voor meer kruiden in wegbermen. Deze kruiden trekken roofinsecten aan. Er kunnen nestkasten worden opgehangen en meer struweel aangeplant, zodat zangvogels rust- en broedplekken vinden. Gemeenten kunnen particulieren ook stimuleren om hun tuinen groener in te richten en agrariërs om kruidenrijke randen om hun percelen aan te leggen. Daarnaast kunnen er andere soorten dan eiken worden geplant in lanen, parken en plantsoenen.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency