Foto: uit het archief. Foto: Marcel van Saltbommel.

Nieuwleusen Synergie deelt tien keer 1.250 euro uit

NIEUWLEUSEN - Bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie viert in het najaar haar 12,5 jubileum en looft tien cheques uit van 1.250 euro.

Bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie viert in het najaar haart 12,5 jubileum. De coöperatie looft opnieuw cheques uit voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen. Met een knipoog naar het jubileum, bedraagt de waarde van een cheque dit jaar 1.250 euro en de coöperatie stelt tien cheques beschikbaar.
Plaatselijke organisaties kunnen zelf een project aandragen met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, om het geld aan te besteden.

Leefbaarheid

Nieuwleusen Synergie draait volledig op vrijwilligers en heeft als doel om Nieuwleusen leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Uitgangspunt van de coöperatie is dat alle baten en voordelen ten goede komen van de gemeenschap van Nieuwleusen. Dit onder het motto ‘Deur ons, veur ons’.
Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het formulier op de website van Nieuwleusen Synergie. Hier staan ook de voorwaarden om mee te kunnen doen. De aanvragen voor deelname moeten voor donderdag 1 augustus binnen zijn bij Nieuwleusen Synergie.

Spelregels

Aanvragen moeten in elk geval afkomstig zijn van een lokale organisatie, voor een project dat de leefbaarheid van Nieuwleusen, de duurzaamheid of het algemeen welzijn van (een deel van) de gemeenschap bevordert. Het project moet een algemeen (en geen politiek of religieus) karakter hebben. De afgelopen jaren zijn de cheques uitgereikt aan initiatieven op sociaal terrein, maar ook aan projecten op het gebied van sport en cultuur.

Jury

Een jury van het Synergie Fonds beoordeelt de inzendingen en adviseert de ledenraad van Nieuwleusen Synergie die vervolgens vaststelt welke tien organisaties een cheque ontvangen. De winnaars van de cheques worden in september bekend gemaakt tijdens de receptie ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan.

Opbrengsten windmolens

De uitreiking van deze cheques is een jaarlijkse actie van Nieuwleusen Synergie. Hiervoor put de coöperatie uit het Synergiefonds, een pot met geld die Nieuwleusen Synergie voor een belangrijk deel vult met opbrengsten van de twee windmolens.

Bewonersinitiatief

Nieuwleusen Synergie werd ruim 12 jaar geleden opgericht als bewonersinitiatief. In de afgelopen jaren zijn diverse uiteenlopende activiteiten op touw gezet, zoals het windmolenproject ‘Veur de Wind’, kringloopwinkel Deuroe Veuroe, vervoersservice Haaloe Brengoe (een soort taxidienst voor en door inwoners), de Sociale moestuin en de werkgroep Vergroenen.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency