Foto: de Prinsenstraat in Dalfsn. Archieffoto: Marcel van Saltbommel.

Meerderheid raad Dalfsen staat achter krediet voor klimaatwinkelstraat

DALFSEN - Het Dalfser college legde maandagavond een kredietaanvraag voor de Klimaatwinkelstraat voor aan de gemeenteraad. Vooruitlopend op het definitieve ontwerp - dat in juni wordt besproken in de raad – vraagt het college nu alvast om een aanvullend krediet van 1.689.000 euro beschikbaar te stellen. Het college is bang dat anders de uitvoeringsplanning te ver uitloopt.

Twee insprekers, Wladimir Nijenhuis, voorzitter van Ondernemend Dalfsen en ondernemer Gerrit van Eerbeek spraken hun zorgen uit namens de ondernemers. Ondernemend Dalfsen is weliswaar vóór aanpassing van de Prinsenstraat, maar is tegen de huidige plannen. Er staan nog teveel vragen open, zoals over het parkeren en het laden en lossen. Ze verwachten dat die punten in juni bij het definitieve ontwerp ook nog niet zijn opgelost.

Reacties

Raadslid Gerrit Veldhuis (VVD) had een opmerking over het proces en vond het onacceptabel om een blanco cheque te verstrekken voor niet volledig plan. Hij was bang dat de raad met verstrekking van het krediet in een fuik zwemt waar ze niet meer uit komt. Zijn voorstel was om in juni de inhoudelijke én de financiële kant in een keer te bespreken. Dit voorstel vond geen meerderheid in de raad. De VVD was dan ook niet voor de kredietaanvraag.

Leander Broere (PvdA) zou ook liever in één keer een besluit nemen. PvdA wil tempo, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Daarnaast gaf Broere aan op zich wel voor de kredietaanvraag te zijn, alleen moet het dan wel duidelijk zijn dat de afgesproken uitgangspunten van de klimaatstraat worden nagekomen. De PvdA denkt er over om onder andere hierover met een amendement te komen.

Bernard Smalbraak (D66) vond ook dat je niet alleen naar de financiering kunt kijken als je niet ook naar de inhoud kijkt en dat de oplossingen nog wel moeten komen voor knelpunten. Maar D66 heeft er wel vertrouwen in en wilde het krediet wel alvast beschikbaar stellen.

De ChristenUnie was bij monde van Dick van Gelder erg teleurgesteld over de kredietaanvraag. Vooral omdat de gemeente er al vanaf 2014 mee bezig is en dat er nog steeds geen helderheid is. CU heeft op zich geen moeite met de hoogte van het bedrag en wil het proces niet vertragen. Maar neemt het voor besluitvorming nog weer mee terug naar de fractie.

Roel Kouwen van het CDA had geen moeite om het krediet beschikbaar te stellen, omdat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarnaast riep hij de wethouder op om de extra tijd goed te benutten om zo met een zorgvuldige uitwerking, die onder andere tegemoet komt aan het amendement met betrekking tot parkeren en lossen, naar de raad in juni te komen.

Herman Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen gaf aan dat de Prinsenstraat niet up-to-date is met betrekking tot het klimaat en dat er sowieso hiervoor wat aan moet gebeuren. Daardoor zijn de geraamde kosten zo hoog. Wat GB betreft, is er alleen nog discussie over parkeergelegenheid en laden en lossen. Gemeentebelangen kan daarom wel akkoord gaan met de kredietaanvraag en blijft bij de afgesproken kaders, zoals onder andere het autovrij maken van de Prinsenstraat.

Omdat sommige woordvoerders het stuk voor besluitvorming nog weer mee hebben teruggenomen naar de fractie, gaat het stuk als bespreekstuk mee naar de raadsvergadering van 30 mei.

Eerste project Centrumplan

In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten dat de Klimaatwinkelstraat het eerste project van het Centrumplan Dalfsen is dat wordt uitgevoerd. De Prinsenstaat en het Kerkplein worden op een duurzame en klimaatbestendige manier ingericht, als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied. Groen en bestand tegen hittestress en wateroverlast. In april 2022 heeft de raad kaders meegegeven voor het ontwerp. Een van de kaders is dat de Klimaatwinkelstraat autovrij wordt en niet meer benut wordt als rijroute voor auto’s. Wel moet de parkeergelegenheid in het ontwerp (nabij winkels) voldoende gewaarborgd worden.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency