Dalfsen op weg naar verbetering bij scheiden van afval

DALFSEN - Afval scheiden gaat in de gemeente Dalfsen steeds beter. In 2023 werd ongeveer 87% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden.

Dat is een stijging ten opzichte van 85% in 2022. De hoeveelheid restafval is gedaald, maar er is ruimte voor verbetering. Bij PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankkartons) wordt vaak veel afval aangetroffen dat niet in de PMD-container thuishoort.

Uitdagingen met PMD-afval

Hoewel afval scheiden over het algemeen goed gaat, zijn er uitdagingen bij het scheiden van PMD. Afval dat niet in de PMD-container hoort, de zogenoemde stoorstoffen, kan ervoor zorgen dat een hele vracht PMD wordt afgekeurd en als restafval wordt afgevoerd en verbrand. Denk bijvoorbeeld aan stoorstoffen zoals plastic speelgoed en kapotte emmers. In 2023 was de afkeur van PMD 6,8%, dat is een afname van 3,6% ten opzichte van 2022. Dit laat zien dat aandacht geven aan het goed scheiden van PMD loont. Structurele aandacht voor de kwaliteit van het PMD blijft nodig. De gemeente heeft daarom ingezet op bewustwordingsacties.

Inzichten uit Nulaanbieders

De gemeente heeft door de bewustwordingsactie Nulaanbieders in juli 2023 beter inzicht gekregen waarom sommige huishoudens geen restafval aanbieden. Dit heeft geholpen om duidelijk te krijgen wat helpt om het scheiden van afval te verbeteren. Zo zijn er tips gedeeld zoals het brengen van herbruikbare grote spullen naar kringloopwinkels, het verwijderen van plastic van papieren verpakkingen en het stimuleren van het huren of lenen van spullen.

Initiatieven

Om de afvalscheiding verder te verbeteren zijn verschillende initiatieven genomen zoals de invoering van de GRIP-wagen (GRondstoffen InleverPunt). De GRIP-wagen lijkt een succes te zijn, want de hoeveelheid grof huishoudelijk afval in het restafval is afgenomen ten opzichte van 2022.

Ook door bewustwordingsacties zoals de huidige campagne Terugwinnaars wordt verwacht dat afval scheiden verbetert. “Materialen kunnen hierdoor beter worden hergebruikt”, aldus wethouder André Schuurman. “Alleen dan gaan we goed om met onze schaarse grondstoffen.”

Overige afvalstromen

Hoewel de groene container populair is, wordt er nog steeds gemiddeld 9 kilo groenafval per inwoner per jaar bij het restafval gegooid. Daarnaast belanden er nog steeds 4 kilo PMD en 1 kilo oud papier in het restafval per inwoner. Dit toont aan dat er nog werk aan de winkel is.

Waarom een grondstoffenmonitor?

De ROVA voert de afvalinzameling bij huishoudens in de gemeente Dalfsen uit. Over de belangrijkste resultaten van de afvalinzameling wordt door ROVA jaarlijks gerapporteerd aan de gemeente Dalfsen, de grondstoffenmonitor. Deze resultaten worden meegenomen in hoe de inzameling van afvalstromen in de gemeente Dalfsen wordt geregeld.

Meer informatie over de GRIP-wagen of de campagne Terugwinnaars in de gemeente Dalfsen is te vinden op www.dalfsen.nl/afval.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency