Foto: Marcel van Saltbommel, archieffoto.

Windmolens Nieuwleusen Synergie leveren goed

NIEUWLEUSEN - De twee windmolens van Veurdewind, het energiebedrijf van Nieuwleusen Synergie, hebben het afgelopen jaar een uitstekend resultaat opgeleverd.

Hoewel de opgeleverde energie nog wat tegenviel, werd er wel zeer goed financieel resultaat behaald. De omzet heeft de geraamde omzet van 1,4 miljoen euro ver overschreden. Hiermee kunnen weer initiatieven in het dorp financieel worden gesteund.

Storingen

De hoeveelheid opgewekte energie viel wat tegen, omdat de windmolen regelmatig stil stonden omdat er storingen verholpen moesten worden. De prijs per KWH was echter aanzienlijk hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Voorzitter Rob Vogelzang van Nieuwleusen Synergie legt uit dat de enorm hoge prijzen die afgelopen jaar betaald werden voor energie, er ook toe leidden dat de stroom die door de windmolens werd opgewekt tegen een veel hogere prijs kon worden verkocht.

Meerdere verplichtingen

“De hoge inkomsten betekenen nog niet dat we al het geld nu ook uit kunnen geven”, zegt Rob. “We hebben verplichtingen richting de bank dat we, naast de rente en aflossing die we natuurlijk moeten betalen, reserves aan moeten leggen voor toekomstige tegenvallers. Ook zijn we verplicht om al een bedrag te reserveren, zodat er te zijner tijd voldoende middelen zijn om de molens weer af te breken. Hoewel dit nog minstens 20 jaar zal duren, moeten we toch al aan deze verplichting voldoen.”

Vergoeding omwonenden

De omwonenden van de windmolens ontvangen een vergoeding. Hierover zijn afspraken gemaakt met daarin een vaste vergoeding per jaar. Ook is afgesproken dat er na verloop van tijd een evaluatie plaatsvindt of het bedrag wellicht naar boven kan worden bijgesteld. “De uitzonderlijke winst over het afgelopen jaar zal niet direct leiden tot een aanpassing van de vergoeding, maar zal wel meegewogen worden in de evaluatie die we over twee jaar gaan doen”, aldus de voorzitter van Nieuwleusen Synergie.

Financiële ondersteuning 

Alle opbrengsten die over blijven na betaling aan omwonenden, het betalen van belastingen, het aflossen van de leningen aan bank en particuliere investeerders en na de verplichte reserveringen, wordt gestort in het Synergiefonds. Dit fonds komt volledig ten goede van de gemeenschap in Nieuwleusen. Zo zijn er het afgelopen jaar significante bedragen geschonken aan de actie Dalfsen geeft warmte (10.000 euro), aan Natuurboerderij Balk-Inn (100.000 euro) en aan het Grammofoonmuseum dat binnenkort open gaat (41.000 euro). Ook wordt er deze zomer weer een actie gehouden waarbij alle verenigingen, stichtingen en goede doelen in Nieuwleusen zich kunnen melden om kans te maken op een cheque van 1.000 euro. Opnieuw worden er tien van deze cheques uitgereikt.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency