Nieuwsoverzicht


Regio
Wis alle

Rubriek
Wis alle

Appartementen in voormalig Chinees restaurant

Appartementen in voormalig Chinees restaurant

NIEUWLEUSEN - Al jaren staat het voormalig Chinees restaurant aan de Burgemeester Backxlaan 370 leeg, het pand maakt een verwaarloosde indruk. Begin vorig jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders in principe besloten dat er 22 appartementen op dit perceel gebouwd mogen worden.

Lees meer
Gemeenteraad zet streep door twee zonneparken

Gemeenteraad zet streep door twee zonneparken

DALFSEN - Twee plannen voor een zonnepark in de gemeente Dalfsen werden afgeschoten in de raadsvergadering van maandag 15 juni. Het ene park was gepland aan de Hoevenweg, het andere aan de Hooiweg (in de Marshoek). Over beide plannen wordt al lang gesteggeld. Hoewel de twee plannen verschillende initiatiefnemers kennen, is de algemene deler waarop het nu stukloopt het gebrek aan goede communicatie en het creëren van draagvlak bij omwonenden.

Lees meer
Raad kritisch over communicatie omstreden zonnepark Hoevenweg

Raad kritisch over communicatie omstreden zonnepark Hoevenweg

DALFSEN - De plannen voor een zonnepark ten noorden van de Hoevenweg 15B in Dalfsen zijn niet nieuw. Al sinds 2017 is de gemeente Dalfsen hier mee bezig. Vorige week dinsdag stond het op de agenda van de digitale raadscommissie. Het voorstel was om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Maar liefst zeven insprekers lieten via het inspreekrecht live vanuit (gemeente)huis of via een vooraf ingezonden brief van zich horen.

Lees meer
Leerlingen Agnieten College komen met 1.000 ideeën na oproep minister-president

Leerlingen Agnieten College komen met 1.000 ideeën na oproep minister-president

NIEUWLEUSEN - De afgelopen twee weken zijn alle leerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen bezig geweest met de vraag en uitdaging van premier Mark Rutte om mee te denken en met ideeën te komen in deze coronatijd. Inmiddels zijn er zeker 1000 ideeën binnengekomen en hebben de leerlingen in die hoedanigheid kennisgemaakt met het werken als minister-president.

Lees meer
Dalfsen krijgt coronafonds van 1 miljoen euro

Dalfsen krijgt coronafonds van 1 miljoen euro

DALFSEN - De meerderheid van de raad van Dalfsen stemde voor het instellen van een corona-noodfonds, maandag bij de raadsvergadering. Maar over de bestedingsdoelen waren de fracties het oneens.

Lees meer
Na renovatie voorplein gemeentehuis Dalfsen voor iedereen toegankelijk

Na renovatie voorplein gemeentehuis Dalfsen voor iedereen toegankelijk

DALFSEN - De raad van Dalfsen heeft maandag besloten om het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te herstellen.

Lees meer
Perspectiefnota Dalfsen toont fors tekort

Perspectiefnota Dalfsen toont fors tekort

DALFSEN - De gemeenteraad van Dalfsen bespreekt de Perspectiefnota 2021-2024 op maandag 22 juni. De nota bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.

Lees meer
Raad Dalfsen dubt over zelfvoorzienend vakantiehuisje

Raad Dalfsen dubt over zelfvoorzienend vakantiehuisje

DALFSEN - De gemeenteraad van Dalfsen twijfelt nog of ze in wil stemmen met het plaatsen van een ‘off the grid-recreatiehuisje’ aan de Zuidelijke Vechtdijk.

Lees meer
Jaarrekening Dalfsen laat negatief resultaat zien

Jaarrekening Dalfsen laat negatief resultaat zien

DALFSEN - Het college van gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2019 op 15 juni voor aan de gemeenteraad om deze vast te stellen. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt. Het lijkt erop dat de jaarrekening wordt afgesloten met een negatief resultaat van 49.000 euro.

Lees meer
Voorstel voor corona-noodfonds in Dalfsen

Voorstel voor corona-noodfonds in Dalfsen

DALFSEN - Het college van Dalfsen stelt de gemeenteraad voor om een noodfonds van 1 miljoen euro te bestemmen voor coronamaatregelen.

Lees meer
© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency