Waarschijnlijk acht nieuwe raadsleden in Dalfser gemeenteraad

DALFSEN – Acht personen treden mogelijk binnenkort aan als nieuw lid van de gemeenteraad van Dalfsen. Dat blijkt uit de voorlopige samenstelling van de nieuwe raad, gebaseerd op het aantal voorkeursstemmen die de kandidaten in de wacht hebben gesleept.

Dan zal ook blijken of de voorlopige uitslag hiervoor maatgevend is, met negen zetels voor Gemeentebelangen en vijf voor het CDA. Dat laatste kan nog veranderen naar aanleiding van het onderzoek dat wordt ingesteld naar het minieme verschil van één (1!) stem waarmee Gemeentebelangen een tweede restzetel in de wacht sleepte ten koste van het CDA.

Nieuwe gezichten zijn in dit voorlopige scenario Wim van Lenthe (uit Hoonhorst), Wim Pessink en mogelijk Wim Dankelman (die als negende in aanmerking kan komen namens Gemeentebelangen), Bert Ruitenberg (CDA), Martijn Kloppenburg (ChristenUnie), Leander Broere en José Eilert-Herbrink (PvdA) en Ben Schrijver (D66). Bij de laatste twee partijen lijkt de benoeming van de genoemde kandidaten vrij zeker, omdat zij ook in deze volgorde op de kandidatenlijst stonden. Bij andere fracties zal intern overleg duidelijk maken welke personen uiteindelijk worden voorgedragen.  Mocht het CDA alsnog op zes zetels uitkomen, dan treedt zittend raadslid Roel Kouwen opnieuw toe tot de raad.

Het grootste aantal voorkeursstemmen werd behaald door Jos Ramaker, de huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen (1583), gevolgd door CDA-lijsttrekker Betsy Ramerman (1517), huidig GB-wethouder André Schuurman (1419) en CU-lijsttrekker Luco Nijkamp (1342).

Hertelling?

Morgenochtend (vrijdag) komt er meer duidelijkheid over een eventuele hertelling van de stemmen tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau in het Dalfser gemeentehuis (aanvang 10.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst besluit burgemeester Han Noten of de stemming wel of niet opnieuw wordt nageteld. Het CDA heeft bij monde van lijsttrekker Betsy Ramerman hiertoe al een officieel verzoek ingediend.

Het kan nog interessant worden, want uit de processen-verbaal van de stembureaus blijkt dat er vier stembiljetten minder zijn geteld dan dat er kiezers tot de stemming zijn toegelaten. In vier gevallen hebben mensen dus wel hun stempas ingeleverd, maar is er om onduidelijke redenen niet gestemd. De stembureaus kunnen er geen verklaring voor geven, zo blijkt uit de processen-verbaal. Los daarvan werden er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen 38 keer blanco gestemd en waren er 24 stemmen ongeldig.

Het referendum over de ‘sleepwet’ leverde in Dalfsen overigens een duidelijk ‘ja’ op. 7458 inwoners stemden voor en 5596 mensen waren tegen de nieuwe inlichtingenwet. Er waren hier 733 blanco stemmen en er werden 43 ongeldige stemmen uitgebracht.

Foto: Renate Wennemars praat met de vertrekkende raadsleden.

 

 

Foto's bij dit bericht: