Tijdelijke verkeersmaatregelen in Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – De gemeente Dalfsen heeft enkele tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op verschillende plekken in Nieuwleusen. De maatregelen zijn uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van inwoners over de verkeersonveiligheid.

Met het oog op de veiligheid van fietsers worden op de Prinses Beatrixlaan en de Koningin Julianalaan maatregelen genomen. Op de kruising van deze wegen worden drempels geplaatst voor de bewustwording en het handhaven van de snelheidslimiet in de 30 km zone. De maatregelen gelden gedurende de bouwfase in het middengebied. “Alle maatregelen zijn uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over de verkeersonveiligheid en eigen waarnemingen daarna ter plaatse” aldus wethouder Ruud van Leeuwen.

Ook worden er snelheidsdisplays geplaatst om het gemotoriseerd verkeer bewust te maken van hun snelheid in een 30 km zone. Op de Koningin Julianalaan wordt, ter hoogte van het fietspad naar de Tweemaster en de Driehoek, een stip op het wegdek aangebracht als attentiemarkering. Op dit punt is relatief veel kruisend verkeer tussen de fietsers en gemotoriseerd verkeer, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Afgelopen week heeft de gemeente de belijning langs de fietsstroken op de Julianalaan, ter hoogte van de parkeerplaats bij De Schakel, gedeeltelijk opnieuw aangebracht.

Volgens de gemeente is ook het weggedrag van verkeersdeelnemers van invloed op de verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers tijdens de bouw van de Spil in Nieuwleusen. De gemeente houdt de verkeerssituatie de komende periode nauwlettend in de gaten en zal waar nodig in overleg met de uitvoerder, scholen, inwoners en politie opnieuw actie ondernemen als blijkt dat zich verkeersonveilige situaties voordoen.

De verkeerssituatie op het kruispunt Koningin Julianalaan en Prinses Beatrixlaan is de afgelopen maanden gewijzigd. Door de bouw van De Spil is het fietspad langs de voormalige Rabobank verwijderd en zijn er omleidingsroutes voor de fietsers gemaakt. Tevens is het parkeren bij het voormalige Rabobank gebouw aan de Pr. Beatrixlaan niet meer mogelijk. Dit gebeurt nu bij De Schakel.

Foto's bij dit bericht: