Roland Kip wordt formateur in Dalfsen

DALFSEN – Roland Kip uit Nunspeet wordt de informateur bij het vormen van een nieuwe coalitie in Dalfsen. Hij is in het dagelijkse leven directeur van de stichting IZZ (zorg).

Alle partijen stemden in met het voorstel om Kip aan te stellen als informateur in Dalfsen, aldus Jos Ramaker, lijsttrekker en fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Hij heeft de opdracht geaccepteerd om een advies uit te brengen over de meest kansrijke coalitie voor de komende raadsperiode. De gesprekken worden in de komende week gevoerd met alle partijen.

Eveneens zijn er positieve gesprekken gaande met de fractievoorzitters van alle partijen om te komen tot een gezamenlijk startdocument voor de periode 2018-2022. In dit document komen de gezamenlijke speerpunten te staan die de voltallige gemeenteraad de komende  periode wil bereiken.

Roland Kip. Foto: IZZ.

Foto's bij dit bericht: