Renovatie schutsluizen bij stuwen Vilsteren en Vechterweerd

VILSTEREN/DALFSEN – Het waterschap renoveert de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd vanaf heden tot en met 28 maart 2018. Hierdoor is in deze periode de scheepvaart langs de stuwen gestremd. Dit is ook met een scheepvaartbericht op www.vaarweginformatie.nl door Rijkswaterstaat bekend gemaakt.

Geen hinder voor fietsers
Het waterschap voert het onderhoud uit buiten het vaarseizoen om hinder voor de pleziervaart te voorkomen. De passerende fietsers en voetgangers ondervinden geen stagnatie door de werkzaamheden. De belangrijkste werkzaamheden zijn de vernieuwing van alle sluisdeuren, revisie van de bedieningsmiddelen van de sluis en het herstel van metselwerk en voegen.

Inspectie en onderhoud
Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de stuwencomplexen in goede conditie verkeren. Dit bereiken we door om de zeven jaar een inspectie uit te voeren gevolgd door uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

Foto: de stuw bij Vechterweerd.

Foto's bij dit bericht: