HORIZONTAAL

1 schik 5 kledingstuk 9 pronkkastje 11 handvat 13 stekel 15 rondrit 17 punt 18 namelijk 19 vreemde munt 21 zuidwest 22 onzes inziens 23 vleesgerecht 25 ter plaatse 27 deel v.e. vis 29 afgesloten stand 31 voegwoord 32 reeds 33 betaalplaats 36 wending 38 als gast 39 heester 41 per expresse 42 administratietroepen 44 schoolsoort 45 titel 46 profeet 48 vrouwelijk dier 50 zienswijze 52 groet 53 bestuur 54 sterk smakend 55 insnijding.

VERTICAAL

2 werkelijk 3 gast 4 hoeveelheid 5 slaapplaats 6 liefdesgod 7 eenheid van trilling per seconde 8 Europeaan 10 persbureau 12 drank 14 voedingsstof 16 spinrag 19 stremsel 20 beroep 22 pl. in Japan 23 vaardigheid 24 vis 26 plant 28 kledingstuk 30 bladgroente 34 trompetvogel 35 oude vochtmaat 36 ergo 37 maand 40 hallucinerend middel 43 opera van Puccini 45 strijdgewoel 46 wees gegroet 47 Jeruzalem 48 loon 49 hoogste punt 51 priem 52 afbakening.

Klik hier om de kruiswoordpuzzel te openen (PDF)

Deze kruiswoordpuzzel kun je nog inleveren tot maandag 22 januari voor 9.00 uur. Dit kan via het mailadres : adverteren@dedalfsermarskramer.nl of via de brievenbus van Burg. Backxlaan 258-260, 7711 AL Nieuwleusen.

De winnaar van de waardebon van € 15 voor de juiste oplossing van de Kerst Giant Sudoku is geworden Manon van Palland uit Rouveen!