Provincie start aanbesteding N-wegen in het Vechtdal

REGIO- De provincie Overijssel heeft een voorselectie gemaakt van vijf aannemers die de komende maanden een aanbieding uit te werken voor de opwaardering van het weggedeelte van de N340 van Zwolle naar Ommen, de N48 tot aan de aansluiting Arriërveld en de N377 van Nieuwleusen tot Slagharen.

Het gaat niet alleen om de grootste infrastructurele aanbesteding van de provincie Overijssel, het is ook een bijzondere. Zo worden de aannemers uitgedaagd om niet alleen de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook aan te geven hoeveel extra ‘optimalisatiemaatregelen’ zij binnen het gestelde plafondbedrag kunnen aanbieden. Dit zijn maatregelen die vanwege het beschikbare budget in een eerdere fase van het project zijn afgevallen, maar wel degelijk meerwaarde hebben voor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de Vechtdal Verbinding. Denk bijvoorbeeld aan fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen. Hoe meer optimalisatiemaatregelen een aannemer aanbiedt, hoe groter de kans dat hij de opdracht krijgt. Ook scoren aannemers extra op de thema’s duurzaamheid en het minimaliseren van hinder tijdens de uitvoering.

Planning
De vijf aannemers, BAM Infra, Boskalis Nederland, Strukton Civiel Projecten, KWS Infra en Dura Vermeer Divisie Infra, hebben de hele zomer en een deel van het najaar om te werken aan de beste aanbieding. Medio oktober zijn de inschrijvingen binnen bij de provincie Overijssel, waarna deze inhoudelijk beoordeeld worden. De definitieve gunning van de opdracht staat gepland in december 2018, waarna de werkzaamheden buiten naar verwachting medio 2019 starten. In 2023 moet het project klaar zijn.

De provincie wil de N340, N48 en N377 aanpassen om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden. Zo krijgt de N340 een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met twee keer twee rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers kunnen straks veiliger oversteken op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Wanneer de winnende aannemer erin slaagt meer dan deze projecten uit te voeren binnen de geplande aanneemsom, dan wordt ook de kruising van de N377 met de Burgemeester Backxlaan verbeterd. Dit onderdeel staat bovenaan de lijst van optimalisatiemaatregelen, de wensen die gerealiseerd kunnen worden als de provincie een aanbestedingsvoordeel behaalt.

Meer informatie over het project, waaronder een overzicht van alle (optimalisatie)maatregelen, staat op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.

De N340, archieffoto: Marcel van Saltbommel.

Foto's bij dit bericht: