Positief saldo op jaarrekening 2017 gemeente Dalfsen

DALFSEN – Gemeente Dalfsen sluit de jaarrekening 2017 af met een overschot van 209.000 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve en kan worden gebruikt voor nieuw beleid.

Het college van b & w legt de jaarrekening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De behandeling vindt plaats op dinsdag 22 mei in de raadscommissie en de jaarrekening wordt definitief door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de raadvergadering van 28 mei. Dit onder voorbehoud dat de verantwoording van Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland is afgerond.

Bij de vaststelling van de begroting 2017 werd een positief saldo van 9.000 euro begroot. Vanwege een aantal meevallers in het laatste kwartaal is het definitieve resultaat hoger uitgevallen. Wethouder Ruud van Leeuwen ziet enkele forse financiële meevallers in de jaarrekening 2017. “Het resultaat van de grondexploitatie komt uit op 5.2 miljoen euro. Dit resultaat komt vooral door een aanpassing in de regelgeving waardoor winsten eerder genomen moeten worden.”

Tegenvallers ziet de wethouder overigens ook: “De kosten binnen het sociaal domein – en met name bij de jeugd – zijn in 2017 sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt er door het Rijk ook bezuinigd op deze posten. Deze ontwikkeling baart me wel zorgen, want dit werkt ook door naar de komende de jaren.”

 

Foto's bij dit bericht: