Ouderen waarderen De Olmen vanwege ‘ons-kent-ons’ sfeer

NIEUWLEUSEN – Ouderensoos De Olmen voorziet in een behoefte en zou dus bij voorkeur niet moeten worden verplaatst naar kulturhus De Spil in het Middengebied van Nieuwleusen. Ouderen waarderen de kleinschalige voorziening vooral vanwege de gezelligheid en de ‘ons-kent-ons’-sfeer.

Dat blijkt uit de inventarisatie van wensen en mogelijkheden die Irene Heideveld, stagiaire bij Saam Welzijn, heeft gemaakt. De studente Toegepaste Gerontologie (‘de kunst van waardig ouder worden’) van Hogeschool Windesheim legde de afgelopen weken een vragenlijst voor aan de bezoekers van de Olmen. Dat deed ze in opdracht van Saam Welzijn,dat de ouderensoos toekomstbestendig wil maken. Afgelopen donderdagmiddag presenteerde ze haar bevindingen aan zo’n 35 belangstellende ouderen, alsmede vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, de PCOB, het Platform gehandicapten en buurtvereniging De Kerkenhoek.

In totaal vulden 115 vaste bezoekers de vragenlijst in. Hoewel vaak gedacht wordt dat De Olmen vooral een voorziening is voor ouderen uit de nabijgelegen wijk Kerkenhoek, blijkt de herkomst toch diverser. 53 bezoekers komen uit Nieuwleusen-Zuid en 46 uit Noord. Daarnaast zijn er enkelingen uit Hoonhorst, Staphorst, Zwolle en zelfs Wezep. Niettemin wordt De Olmen vooral gewaardeerd vanwege de goede bereikbaarheid vanuit de wijk. “Door de korte afstand kunnen wijkbewoners er vaak lopend of fietsend heen, wat hun gevoel van zelfstandigheid versterkt. Ze vinden het fijn om er op eigen kracht heen te gaan, zonder afhankelijk te zijn van anderen die je willen brengen en halen. Niet iedereen vraag even gemakkelijk om dit soort hulp.”

De consequenties van een eventuele verplaatsing zou zijn dat sommige bezoekers thuisblijven omdat de afstand voor hen dan te groot wordt. “En dat kan weer gevolgen hebben voor hun welbevinden”, meent Irene Heideveld. “Mensen kunnen vervallen in eenzaamheid – al is dat in het onderzoek niet genoemd – en inactiviteit, die op hun beurt weer kunnen leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten.”

Veel meer vrouwen
Eveneens opvallend is dat het aantal vrouwen (95) bijna vijf keer zo groot is als het aantal mannelijke bezoekers (20). Om De Olmen ook voor de mannelijke doelgroep aantrekkelijker te maken, stellen de ondervraagden activiteiten voor als biljarten, darten of een wijnproeverij.

Het leeuwendeel van de ouderen is heel tevreden over het activiteitenaanbod in De Olmen. “Het gebouw wordt als een rustpunt ervaren, waar mensen elkaar kennen en in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.“Er zijn wel ideeën voor nieuwe activiteiten genoemd, maar het moet nog blijken of die haalbaar zijn.”

Zij werkt haar bevindingen uit tot een plan, dat ze half juni hoopt te kunnen presenteren aan de bezoekers van De Olmen. Die kunnen daarop reageren en eventueel aanvullen. Na haar stageperiode is het aan Saam Welzijn om verder te onderzoeken welke extra activiteiten haalbaar zijn.

Een eventuele verhuizing van de soos naar kulturhus De Spil in het Middengebied maakte overigens geen deel uit van het onderzoek. Er is niet expliciet gevraagd hoe ouderen daarover denken. Maar uit de reacties blijkt volgens de onderzoekster dat bezoekers veel waarde hechten aan de huidige stek. “Die is kleinschalig en overzichtelijk, wat bijdraagt aan het sociaal contact. Mensen zijn bang dat dat een beetje verloren gaat als de soos worden ondergebracht in een groter geheel.”

Foto: De Olmen.

 

Foto's bij dit bericht: