Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezingen Dalfsen

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond aangegeven dat zij een hertelling van de stemmen wil. Alle partijen, behalve Gemeentebelangen, steunden de motie.

Vanmorgen (dinsdag) is de hertelling van start gegaan. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de raad zelf. Het Centraal Stembureau komt om 16.30 uur bijeen om de uitslag vast te stellen. Zowel het hertellen van de stemmen als de vaststelling van de uitslag door het Centraal Stembureau is openbaar toegankelijk.

Na het tellen van de stemmen op 21 maart, werd duidelijk dat het CDA slechts zes stemmen tekort kwam voor de laatste restzetel. Vrijdagochtend 23 maart bleek tijdens de zitting van het Centraal Stembureau in Dalfsen, na het uitvoerig controleren van de processen verbaal, dat er geen onrechtmatigheden werden geconstateerd. Het Centraal Stembureau verklaarde vervolgens de uitslag in Dalfsen als geldig. Toch is door de raad besloten dat er een hertelling komt. Dit, om er zeker van te zijn dat de zetelverdeling klopt en om iedere twijfel daarover op voorhand weg te nemen.

Afhankelijk van de hertelling zal blijken of er een verandering in de zetelverdeling tussen partijen en/of de voorkeursstemmen aan de orde is.

De stemmen worden opnieuw geteld. Foto: Marcel van Saltbommel.

Foto's bij dit bericht: