Gemeenteraad gaat op zoek naar nieuwe burgemeester

DALFSEN – Nu burgemeester Han Noten te kennen heeft gegeven dat hij op 23 november stopt, gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger. De eerste stap is het opstellen van een profielschets.

De gemeenteraad vraagt hierover advies van de inwoners, wat uiteindelijk moet resulteren in een aanbeveling voor een geschikte kandidaat bij de Commissaris van de Koning. De raad stelt een profielschets vast in de raadsvergadering van 18 juni. Hierin staat aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen, welke wensen en verwachtingen er zijn bij raad en bevolking, maar ook wat de nieuwe burgemeester van Dalfsen mag verwachten.

Om ook de inwoners te betrekken bij de profielschets, krijgen alle huishoudens in de gemeente Dalfsen dezer dagen een oproep in de bus om mee te doen met een raadpleging via nternet. Daarnaast worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd in de drie grootste kernen. Daar kunnen inwoners mondeling hun suggesties afgeven bij de gemeenteraad. De resultaten van de internetpeiling en de bijeenkomsten worden bij het opstellen van de profielschets verwerkt.

Nadat de raad half juni de profielschets heeft vastgesteld, wordt de vacature opengesteld. Naar verwachting is eind oktober bekend welke kandidaat door de gemeenteraad wordt aanbevolen.

Burgemeester Han Noten vertrekt 23 november. Foto Gemeente Dalfsen/Marcel van Saltbommel.