Gemeenteberichten terug in Dalfser Marskramer

DALFSEN/NIEUWLEUSEN – Gemeente Dalfsen plaatst de Kernpunten – de wekelijkse gemeenteberichten – vanaf 2018 weer in de Dalfser Marskramer. De ondernemersvereniging Actief Nieuwleusen, de uitgever van deze krant, heeft de aanbestedingsprocedure voor de publicatie van de gemeentelijke bekendmakingen gewonnen.

Contract ondertekenen
Dinsdagmiddag hebben burgemeester Han Noten (namens de gemeente Dalfsen), Marcel Jellema en Tjeerd Douma het contract ondertekend op het gemeentehuis. Jellema en Douma zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van ondernemersvereniging Actief Nieuwleusen, de uitgever van huis-aan-huiskrant de Dalfser Marskramer.

Plaatselijke onderneming
De Kernpunten staan er in ieder geval de komende twee jaar in de Dalfser Marskramer en daarna wordt per jaar gekeken of er verlenging plaatsvindt tot een periode van maximaal vijf jaar. De ondernemersvereniging is er content mee dat de gemeente de opdracht heeft gegund aan een plaatselijke onderneming. Ook de gemeente Dalfsen is tevreden met de uitkomst. Volgens burgemeester Han Noten legt de gemeente zich hiermee ook vast op het uitgangspunt om de gemeentelijke bekendmakingen in elk geval de komende vijf jaar nog in een papieren krant te publiceren, naast de gemeentelijke website.

Vertrouwde plaats
De gemeenteberichten staan vanaf week 2 van het nieuwe jaar weer op de vertrouwde plaats op pagina 2 en 3 van de Dalfser Marskramer. Dit na een tussenperiode van vijf jaar, waarin de Kernpunten in de Dalfser Courant verschenen.

Actief Nieuwleusen
De Ondernemersvereniging Nieuwleusen timmert de laatste tijd flink aan de weg, tegenwoordig onder de naam Ondernemersvereniging Actief Nieuwleusen. Daar hoort het onderstaande, herkenbare logo bij. Sinds dit jaar zijn de twee activiteitenverenigingen van Nieuwleusen opgegaan in Ondernemersvereniging Actief Nieuwleusen. Dat heeft geleid tot een actieve club, die dit jaar vele acties heeft ontplooid voor de consumenten uit Nieuwleusen en omgeving. Zoals onder andere de paasactie, acties met Vaderdag en Moederdag, de Europese Week, de Herfstactie en de Eindejaarsactie.

Sfeervolle versiering
Bovendien was het winkelgebied vanaf het voorjaar tot de herfst versierd met prachtige plantenbakken en tijdens de Oranjefeesten hingen er mooie, oranje wimpels. Nu de wintertijd weer is aangebroken, hangt er gezellige feestverlichting, zodat de mensen kunnen winkelen in een sfeervol dorp. De ondernemers hebben samen met SMON Welzijn de intocht van Sinterklaas georganiseerd. En voor februari staat De Beurs weer op het programma. De ondernemersvereniging ziet de terugkeer van de Kernpunten wat dat betreft wel als de kers op de taart voor een actieve club.

Foto: burgemeester Han Noten ondertekent het contract, Tjeerd Douma kijkt toe.

 

 

 

Foto's bij dit bericht: