Gemeentebelangen en CDA samen verder in Dalfser college

DALFSEN – Alles blijft bij het oude in Dalfsen. Gemeentebelangen en het CDA vormen de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Ook de huidige drie wethouders van deze partijen blijven aan het roer: Ruud van Leeuwen en André Schuurman voor Gemeentebelangen en Jan Uitslag voor het CDA.

Onder leiding van formateur Roland Kip en diens rechterhand Henry van der Woude werden de onderhandelingen over de coalitievorming succesvol afgerond en is er gezamenlijk een coalitiedocument opgesteld.

Dat coalitiedocument heeft als titel ‘Dichtbij – Dalfsen – dichtbij’, met als rode draad de term nabijheid: ‘We willen dicht bij onze inwoners staan, met elkaar in contact zijn en de krachten bundelen”, zo formuleren Gemeentebelangen en CDA hun uitgangspunten. Belangrijke onderwerpen die een plaats hebben in het coalitieakkoord zijn burgerparticipatie, klimaat en duurzaamheid, transformatie van het sociaal domein, zelfstandigheid van de gemeente, solide financieel beleid, onderwijs en economische ontwikkeling, recreatie en toerisme en vrije tijd, sport en cultuur.

Input voor het nieuwe coalitiedocument komt uit de verkiezingsprogramma’s van de beide partijen, de raadsagenda die door alle fracties is opgesteld en het ‘strategisch overdrachtsdocument’ van het huidige college, dat inzicht geeft in de belangrijke opgaven waar de gemeente voor staat. Het coalitiedocument geeft verdere richting aan onderwerpen in de genoemde documenten.

Met de nieuwe coalitie en het aanblijven van de huidige wethouders kiezen de twee partijen voor stabiliteit en continuïteit, stellen ze. Ook met het oog op het komende vertrek van de voorzitter van het college, burgemeester Han Noten, later dit jaar. Dat betekent dat beide partijen de huidige wethouders voordragen voor benoeming door de gemeenteraad.

Als informateur (in de verkennende fase) onderzocht Kip twee mogelijkheden: voortzetting van de huidige coalitie of – wanneer dat niet heelbaar zou blijken – een coalitie van ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen. De laatste optie kwam niet in beeld omdat CDA en Gemeentebelangen er zeven weken na de verkiezingsuitslag redelijk snel uit waren. “Deze mogelijkheid doet de verkiezingsuitslag het meeste recht”, aldus Kip, doelend op de ruime meerderheid van veertien zetels die de twee grootste partijen nog altijd bezitten in de gemeenteraad, ondanks het verlies van het CDA. Naar verwachting wordt het nieuwe college geïnstalleerd in de raadsvergadering van 28 mei.

Formateur Roland Kip. Foto: IZZ.