Dalfsen wint prijsvraag: ‘waterstof is goud’

DALFSEN – Gemeente Dalfsen en H2 b.v. hebben de prijsvraag Smart Smarter SmartEAST gewonnen van stichting Pioneering. Deze partijen gaan samenwerken om de mogelijkheden van een waterstof hub in de gemeente Dalfsen te verkennen.

Water genoeg
Waterstof is onuitputtelijk, bestaat uit water en van deze grondstof is meer dan voldoende beschikbaar op onze planeet. Bij de verbranding van waterstof wordt het element weer water en is het product hiermee dus circulair. Waterstof zal in rap tempo de markt overnemen als koolwaterstoffen en broeikasgassen sterker moeten worden teruggedrongen. Om hierin te kunnen versnellen, heeft de Gemeente Dalfsen een vraagstuk ingediend voor de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST van stichting Pioneering. Hiermee onderneemt Gemeente Dalfsen actie voor een duurzaam leefklimaat.

Besparen én opwekken
De doelstelling van Dalfsen is om de energie in haar gemeente zo snel mogelijk in balans te krijgen. Dit kan door energie te besparen én op te wekken. Om deze energie te kunnen opslaan wil de gemeente de mogelijkheden verkennen van een waterstof hub. Voor de invulling hiervan lijkt Rob Schellekens van H2 b.v. goud in handen te hebben. Hij heeft toegang tot de technologie van waterstof en ziet een oplossing in het geboden vraagstuk: Schellekens legt uit: “De Gemeente Dalfsen is een gemeente met veel landbouw. Voor het beregenen van gewassen en akkers wordt nu veelal een tractor gebruikt als stationaire aandrijving voor een waterpomp die water uit een sloot of vaart haalt. De tractor kan vervangen worden door een elektrische waterpomp, gevoed door een waterstof brandstofcel. De waterstof wordt op de eigen erf opgewekt uit groene stroom, zoals zonnepanelen of een windmolen. Deze energie wordt direct naar een kleine elektrolyse-unit geleid die de waterstof produceert.’’

Toepassing waterstof
Dit idee laat zien dat waterstof zich goed laat gebruiken als Lego-bouwsteentjes: “De kleine doen hetzelfde als de grote”, verteld Schellekens. Waterstof toepassingen kunnen dus eenvoudig opgeschaald worden. Maar ook kan waterstof fossiele brandstof vervangen en worden ingezet als energie voor woningen en bedrijven. Daarmee is het voor heel de gemeente interessant.
Hier wordt Thijs Mosterman, beleidsadviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening van Gemeente Dalfsen, enthousiast van: “Waterstof bij uitstek geschikt als energiebron voor lokale inzet. Je kunt het op je eigen dak produceren en onder je eigen dak inzetten. Toch wordt waterstof nog nauwelijks ingezet en is daarmee weinig zichtbaar. Dat gaat Gemeente Dalfsen anders doen: “We gaan ondernemers bij elkaar brengen om te inventariseren waar kansen en mogelijkheden liggen. Bij de ondernemers ligt de kracht en energie, wij als gemeente zullen faciliteren en meehelpen. Daarom gaan we direct aan de slag en op kleine schaal meteen uitproberen. In de Gemeente Dalfsen zijn we van ‘niet lullen, maar poetsen’ ’’, aldus Mosterman.

Schellekens en Mosterman willen nu met inwoners en ondernemers in gesprek om het netwerk voor waterstofgebruik te vergroten.

Foto: Rob Schellekens van H2 b.v. (links) en wethouder André Schuurman van de gemeente Dalfsen.

Foto's bij dit bericht: