Dalfsen start vanaf 1 juli met innen dwangsom bij illegale permanente bewoning recreatiewoningen

DALFSEN – Vanaf 1 juli 2018 zal bij een aantal personen van rechtswege een dwangsom worden geïnd wanneer zij na 1 juli 2018 de illegale permanente bewoning van hun recreatiewoning niet hebben beëindigd.

Dalfsen telt een groot aantal recreatiewoningen, waarvan een aantal permanent bewoond mag worden. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat in totaal 75 woningen permanent werden bewoond, terwijl dit niet was toegestaan. In de afgelopen twee jaar is dit aantal sterk teruggebracht en momenteel zijn er nog enkele gevallen van permanente bewoning waar dit niet is toegestaan.

Deze mensen hebben in 2014 een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente. Dit houdt in dat zij tot 1 juli 2018 de tijd hebben gekregen om een nieuwe woning te vinden. Mocht blijken dat er na 1 juli 2018 nog steeds sprake is van permanente bewoning, dan verbeuren deze gevallen van rechtswege een dwangsom van € 50.000. Met alle gevallen zijn gesprekken gevoerd om te informeren naar de stand van zaken en de voortgang van hun zoektocht. Per geval heeft de gemeente gekeken hoe deze mensen geholpen en ondersteund kunnen worden bij hun zoektocht naar een andere woning.

Wethouder André Schuurman: “De meeste mensen kiezen er niet voor om in een recreatiewoning te gaan wonen. Vaak liggen daar vervelende situaties uit het verleden aan ten grondslag. Veel mensen zitten in een sociaal isolement wat al jaren voortsleept. Deze mensen worden momenteel ondersteund vanuit onze eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Naast een aantal gevallen die hebben aangegeven niet te kunnen vertrekken aangezien zij in een financieel moeilijke situatie zitten, is er ook een aantal zeer schrijnende gevallen waar we verder mee in gesprek gaan. Deze schrijnende gevallen krijgen ondersteuning in hun zoektocht naar een andere woning.”

De ondersteuning kan uiteen lopen van het op orde krijgen van financiën, begeleiding en hulp bij psychisch/sociale problemen, ziekte etc. Uitgangspunt bij de recreatiewoningen blijft dat het college in beginsel een plicht heeft tot het handhaven van de bestemmingsplannen. Permanente bewoning is strijdig met het ruimtelijk beleid van de overheid, echter kijkt de gemeente per geval ook naar de sociaal maatschappelijk aspecten.

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen” vastgesteld. Het beleid handhaving permanente bewoning recreatiewoningen wordt als uitgangspunt genomen voor de handhaving op illegaal permanent bewonen van een recreatiewoning.

Er zijn in de afgelopen jaren vele mensen aangeschreven en ook daadwerkelijk uit de woning vertrokken. Handhaving op de permanente bewoning werpt dus zijn vruchten af. Legalisering is enkel mogelijk ten aanzien van woningen die aantoonbaar permanent bewoond worden voor 1 oktober 2003 en sindsdien ook onafgebroken bewoond worden (en wanneer wordt voldaan aan overige wet- en regelgeving).

Wethouder André Schuurman. Foto: Marcel van Salbommel.

Foto's bij dit bericht: