Burgemeesterschap Dalfsen: 46 sollicitanten

DALFSEN – Er hebben zich 46 personen gemeld voor het burgemeestersambt van Dalfsen bij Commissaris van de Koning Heidema. Het zijn zestien vrouwen en dertig mannen en hun leeftijd ligt tussen de 33 en 67 jaar.

Achtergrond sollicitanten
Van de kandidaten hebben of hadden er 34 een hoofdfunctie in het openbaar bestuur en twaalf een andere professionele achtergrond. Negen kandidaten zijn lid van het CDA, negen van de ChristenUnie, vijf van D66, drie van GroenLinks, twee van een lokale partij, vijf van de PvdA en elf van de VVD. Van twee kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

De sollicitatietermijn liep van 21 juni tot 12 juli. Het burgemeestersambt in Dalfsen is per 1 december 2018 vacant door het aan burgemeester Han Noten verleend eervol ontslag. Hij is de komende maanden nog in functie, totdat eind dit jaar zijn opvolger aantreedt.

Hoe verder
De gemeenteraad heeft op 18 juni het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Dalfsen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in december kan beginnen.

Burgemeester Han Noten, die in november vertrekt. Foto: Marcel van Saltbommel.