Klaas Agricola voorgedragen als burgemeester van Dantumadeel

DALFSEN – De gemeenteraad van Dantumadeel heeft vandaag (dinsdag) Klaas Agricola uit Dalfsen aanbevolen voor het ambt van burgemeester in de gemeente Dantumadeel. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is.

Agricola, momenteel wethouder en locoburgemeester in de gemeente Dalfsen is geboren en getogen in Roodhuis. Hij is 57 jaar oud, gehuwd en vader van twee dochters. Op dit moment is hij wethouder van de gemeente Dalfsen in de provincie Overijssel. Deze functie heeft hij sinds 2010 met momenteel onder meer Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Plattelandsontwikkeling in portefeuille. Eerder was hij werkzaam in de zuivelbranche en als manager in de agrarische dienstverlening, lid van de gemeenteraad en had hij diverse maatschappelijke functies.

De heer Agricola is Fries-om-útens en spreekt en verstaat de Friese taal. Hij gaat na de installatie in Dantumadeel wonen en het ambt als partijloos burgemeester vervullen.
Agricola over zijn aanbeveling: “Fryslân zit verankerd in ons hart en blijft trekken. Daarom ben ik erg blij en vind het een groot voorrecht dat ik ben voorgedragen als burgemeester van Dantumadeel. Ik werk graag met college, gemeenteraad en inwoners aan een gemeenschap waar mensen zich thuis voelen.”
Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester begin december wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Sicko Heldoorn nog aan als waarnemend burgemeester.

Klaas Agricola. Foto: gemeente Dalfsen.

Foto's bij dit bericht: